Novi čelnici – stari ciljevi Novi čelnici – stari ciljevi
Na izbornoj skupštini Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova za predsednika je izabran dr Miloš Petrović, a za generalnog sekretara Boban Nikolić. U bordu... Novi čelnici – stari ciljevi

Na izbornoj skupštini Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova za predsednika je izabran dr Miloš Petrović, a za generalnog sekretara Boban Nikolić.

U bordu direktora su Dušan Đurašević, Milan Belin, Milan Vukasović, Slobodan Pešić, Slobodan Spasojević i Damjan Vasić.

Srpska asocijacija će i nastaviti rad po istim smernicama zalažući se, između ostalog, i za smanjenje emisije štetnih gasova, reciklažu, zaštitu intelektualne svojine.

Osnovni zadaci :

Jedan od osnovinih  zadataka jeste  praćenje i usklađivanje sa poreskim zakonodavstvom, ekotaksom, zakonom o zaštiti potrošača, čak i statistikom novih vozila, s obzirom da je istraživanje tržišta uslov za dugoročne investicije,ali i da se obezbedi ravnopravan položaj za sve članice Asocijacije.

Dakle, da sve što je uvozno ima isti tretman, a ono što je domaće ima drugačiji tretman. Ali, trebalo bi da bude jasno šta je domaći proizvod  i da on koristi domaće resurse, odnosno da ima 60% domaćih komponenti.