Ministar Trivan sa predstavnicima Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Ministar Trivan sa predstavnicima Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se danas sa delegacijom Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, koju je predvodio predsednik Asocijacije Miloš Petrović.... Ministar Trivan sa predstavnicima Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se danas sa delegacijom Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, koju je predvodio predsednik Asocijacije Miloš Petrović. Sastanak je bio posvećen pitanju naplate eko-takse za motorna vozila, i mogućnosti za promenu sistema, odnosno uspostavljanje mehanizama kojima bi bili stimulisani uvoz i upotreba novijih motornih vozila u Srbiji i samim tim, omogućilo smanjenje zagađenja vazduha i životne sredine.

Predstavnici Asocijacije izneli su problem prisutnog trenda povećanja upotrebe i više od decenije starih vozila u Srbiji i njegov zabrinjavajući uticaj na životnu sredinu, dajući, između ostalog, slikovito primer da jedan motor Euro 3 kojeg ima većina uvezenih starijih polovnih automobila zagađuje životnu sredinu koliko i 26 motora Euro 6.

 

Ministar Goran Trivan u razgovoru istakao je da je Ministarstvo zaštite životne sredine zainteresovano za rešavanje svih problema koji se u nekom aspektu dotiču pitanja očuvanja i zaštite životne sredine. „Jedan od ozbiljnih ekoloških problema u Srbiji je katastrofalan kvalitet vazduha u mnogim gradovima. Nisu tu problem samo kotlarnice, tu je i saobraćaj kao jedan od glavnih uzročnika zagađenja koje ozbiljno ugrožava zdravlje stanovništva. Naš interes je da se borimo za što bolji kvalitet vazduha, a siguran sam da je svima interes da živimo u boljoj i čistijoj Srbiji“ rekao je ministar na sastanku. S obzirom da je kvalitet vazduha i zbog korišćenja starijih vozila u mnogim gradskim sredinama ozbiljno ugrožen, ministar Trivan je izrazio podršku inicijativi da se iznađu rešenja koja će uticati na stimulisanje uvoza novijih vozila i smanjenje pritiska na životnu sredinu u celini.