Uslovi za članstvo

Članovi Udruženja mogu da budu privredni subjekti koji ispunjavaju navedene uslove, i to:

  • Da imaju sedište u Republici Srbiji,
  • Da su registrovani za obavljanje delatnosti prodaje putničkih motornih vozila, originalnih rezervnih delova i dodatne opreme,
  • Da su za uvoz putničkih vozila zaključili ugovor sa principalom odnosno proizvođačem putničkih motornih vozila ili delova.

Ukoliko neki od privrednih  subjekata ne ispunjava uslove, a radi se o zastupniku neke automobilske robne marke, ovom privrednom subjektu izuzetno se dozvoljava članstvo u Asocijaciji, ako za članstvo ima odgovarajuća ovlašćenja svih ostalih zastupnika odnosno uvoznika dotične robne marke.

Svaka robna marka može da ima u Udruženju  samo jednog člana samim tim ima i jedan glas.

Za prijem u članstvo Udruženja privredni subjekat – kandidat treba Asocijaciji da podnese pisani Zahtev za prijem, uz koji treba da priloži: 

  • Izvod iz nadležnog registra iz kojeg se vidi delatnost
  • Kopiju ugovora, odnosno overeni dokaz o važećem ugovoru sa principalom (proizvođačem),
  • Ime lica koje će ga predstavljati u Udruženju,
  • Izjavu da prihvata Pravila o organizovanosti i radu Udruženja,
  • Potvrdu o plaćanju takse u visini godišnje članarine.

Zahtev se dostavlja elektronskim putem na email adresu generalnog sekretara.

Podeli članak:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Možda će Vas zanimati i:

Grand Motors d.o.o.

Kompanija Grand Motors formirana je 30. oktobra 2001. godine, a sa uvozom, prodajom i servisiranjem automobila i lakih komercijalnih vozila Ford zvanično je započeto u martu

Guevara d.o.o.

Firma Guevara d.o.o. nastala je 2003 godine, iz želje da se našem tržištu ponude kvalitetni proizvodi iz sektora opreme i potrošnih delova za motocikle.

Najčitanije

Budimo u kontaktu

Pretplatite se ne naš newsletter

Jednom nedeljno bićete obavešteni o svim novostima iz naše Asocijacije.