Skupštinu asocijacije čine predstavnici svih članova asocijacije i to jedan predstavnik svakog člana Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.

Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova :

 

1          Auto Cacak

2          Avtonova KAB

3          British Motors

4          Burnout

5          Centar S

6          CTC Unit doo

7          Delta motors

8          Euro Sumar

9          Euroimpex  Autogroup

10        FCA Srbija d.o.o. Kragujevac

11        Gevara doo

12        Grand Motors

13        Hyundai Srbija

14        Interauto- trade   –  novi clan

15        KIA auto

16        KOMPP Co

17        MASS Company

18        Mazda Central and South East Europe

19        Motogrini Gruppo

20        Opel Sauthest Europe

21        PGS Motori

22        Porsche SCG

23        Renault-Nisan Srbija

24        Star Import

25        Subaru SCG

26        Teletrade doo  – aktiviran clan

27        Toyota Srbija

28        Trion Motors