PLAN RADA ZA 2019 GODINU PLAN RADA ZA 2019 GODINU
  Na predlog borda direktora, skupština Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova usvojila je sledeći plan rada za 2019 godinu. Po završetku rada skupštine... PLAN RADA ZA 2019 GODINU

 

Na predlog borda direktora, skupština Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova usvojila je sledeći plan rada za 2019 godinu.

Po završetku rada skupštine zaključeno je da je tokom 2019. potrebno intezivirati  aktivnosti rada po zacrtanim ciljevima na nekoliko načina i to :

 

Proširenjem radnih grupa stručnim ljudima zaduženih realizaciju planiranih aktivnosti,

Akcenat aktivnosti Asocijacije usmeriti ka električnim i hibridnim vozilima,ekološkim taksama i emisiji izduvnih gasova.

Na osnovu ranijih dogovora sa Upravom policije nastaviti započete razgovore o promeni

obavezne dokumentacije pri registraciji novih vozila i motocikala.

Angažovanjem, interno ili eksterno,pravnika koji bi učestvovao u radu radnih grupa u tumačenju Zakona i raznim temama kojima bi se radne grupe bavile.

razgovaramo,

Intenzivirati  saradnju sa svim novinskim udruženjima i medijskim udruženjima,

Unaprediti saradnju sa nama srodnim udruženjima, a naročito reciklerima,osiguravaćima…

Organizacija panela,okruglih stolova,konferencija za štampu na aktuelne teme.