80. Skupština Asocijacije uvoznika 80. Skupština Asocijacije uvoznika
80-ta Skupština Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova održana je 16. decembra 2011. u  Aranđelovcu. Sednici su prisustvovale 22 članice, što je obezbeđivalo neophodan kvorum... 80. Skupština Asocijacije uvoznika

80-ta Skupština Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova održana je 16. decembra 2011. u  Aranđelovcu. Sednici su prisustvovale 22 članice, što je obezbeđivalo neophodan kvorum za raspravu i kvalifikovano odlučivanje.

Kao gosti skupštine, u raspravi su učestvovali mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra za trgovinu, Dušica Đorđević, pravnik u Ministarstvu i Vladan Popović, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Poseban akcenat stavljen je na primenu Zakona o zaštiti potrošača, posebno u delu koji se odnosi na princip saobraznosti, ovlašćenja trgovinske inspekcije i sprečavanja zloupotreba odredbi. Predstavnice Ministarstva naglasile su da je Zakon koji je na snazi, u postupku usaglašavanja sa standardima Evropske unije i da je dobrodošla svaka sugestija iz prakse koju uvoznici vozila i delova mogu da upute.

Ispred Agencije za bezbednost saobracaja Vladan Popović, pomoćnik direktora Agencije zadužen za homologaciju, predstavio je rad agencije i način njenog funkcionisanja. Uvoznici su vrlo često zavisni od rada agencije i imaju dosta predloga da se ta saradnja unapredi. Problem je što se dokumenta, kao što su homologaciona dokumentacija, COC obrasci i  sl,  dugo čekaju zbog pogrešno postavljenog procesa dostave,  a na koji ne utiče agencija, vec resorna ministarstva.

Popović se složio sa inicijativom uvoznika da se uvede normativ EURO 4 za uvoz polovnih automobila, jer je za putnička vozila već uveden standard EURO 5, a za kamione EURO 6.

Skupština je raspravljala i o medijskom nastupu Asocijacije u 2012. godini, saradnji sa novinarima, posebno onima koji specijalizovano prate autoindustriju, zatim o saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije oko problema upućivanja oštećenih vozila koja su u garantnom roku u neovlašćene servise.

Predsednik Asocijacije Miloš Petrović obavestio je članice o radu nedavno formirane Grupacije ovlašćenih uvoznika u okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, gde su, između ostalog, u toku aktivnosti na usaglašavanju pravilnika o EKO taksama koji je stupio na snagu 19.11 2011. Ta tematika posebno je interesantna uvoznicima zbog odredbe kojom se dodatno opterećuje cena automobila sa novom taksom od 12.000 dinara po toni vozila.

Jedna od najvažnijih odluka Skupštine, jeste jednoglasna odluka da članice Asocijacije neće izlagati na izložbi BG CAR SHOW 2012. Dogovoreno je da se već početkom 2012. godine krene u pregovore sa beogradskim sajmom oko organizacije Međunarodnog sajma automobila 2013. godine.