Milan Vukasović

Diplomirani ekonomista, Doktor ekonomskih nauka,  (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Predsednik grupacije uvoznika automobila i delova Srbije pri PKS

U dosadašnjoj karijieri proveo je više od 20 godina na rukovodećim pozicijama i to u Jugoexportu, Eurosalonu, Arebesque, Verano motorsu…

Trenutno je na poziciji  direktora kompanije Interlink Sout East Europe.

 

FUNKCIJE U DRUGIM ORGANIZACIJAMA

  • Član Francuske privredne komore
  • Član Upravnog odbora Privredne komore Beograda
  • Predsednik Odbora automobilske industrije Privredne komore Srbije
  • Član Udruženja menadžera Srbije
  • Gostujući profesor na nekoliko fakulteta Univerziteta u Srbiji
  • Saradnik nekoliko stručnih institucija i udruženja
  • Saradnja sa kanadskim trgovinskim odeljenjem