Srpska asocijaciju uvoznika vozila

Uvoznici vozila osnovali su Srpsku asocijaciju uvoznika vozila i delova sa osnovnim ciljem da zastupa interese svih članova asocijacije zalažući se, između ostalog i za smanjenje emisije štetnih gasova, reciklažu, zaštitu životne sredine i zaštitu intelektualne svojine i čine je :

Predsednik                : dr Miloš Petrović

Generalni sekretar : Boban Nikolić

Bord direktora

: Dušan Đurašević

: Milan Belin

: Milan Vukasović

: Slobodan Pešić

: Slobodan Spasojević

: Damjan Vasić

Skupštinu asocijacije čine predstavnici svih članova asocijacije i to jedan predstavnik svakog člana Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.

Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova :

 1. Star Import d.o.o.
 2. Euro Sumar d.o.o.
 3. Hyundai Srbija d.o.o. Beograd
 4. Renault Nissan Srbija
 5. Avtonova KAB d.o.o.
 6. KIA auto d.o.o.
 7. Kompp Co
 8. Motogrini Gruppo d.o.o.
 9. MASS Company d.o.o.
 10. Burnout d.o.o.
 11. Delta motors d.o.o.
 12. Toyota Srbija d.o.o. Beograd
 13. Grand Motors d.o.o.
 14. Centar S d.o.o.
 15. Subaru za SCG
 16. Porsche SCG doo Beograd
 17. British Motors d.o.o.
 18. Trion Motors d.o.o.
 19. CTC-Unit d.o.o. Beograd
 20. Euroimpex Autogroup d.o.o. Beograd
 21. Auto Čačak DOO Čačak
 22. Opel Southeast Europe
 23. G.S. MOTORI DOO
 24. FCA Srbija d.o.o. Kragujevac
 25. Guevara d.o.o.
 26. DIPeM d.o.o.