Slobodan Nikolić – generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova

Dve ljubavi su trasirale Slobodanov profesionalni put.

Prva, ljubav prema sportu, kao i sve aktivnije bavljenje njime vodi ga ka fakultetu za fizičko vaspitanje.

Taj period je zahvaljujući upravo sportu formirao  Slobodanov karakter.

Rad,upornost,volja,kolektivni duh i postavljeni ciljevi su i danas osobine koje ga krase.

Druga, ljubav prema automobilima, uz sve stečene osobine je opredelila njegov konačan profesionalni put.

Već 22 godine Slobodan  je angažovan u auto industriji radeći u Verano Motors-u ( uvoznik Peugeot vozila) na poslovima komercijalnog direktora i Vitro group-u ( Citroen ) kao osnivač i suvlasnik firme.

Od  2016. godine u Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova na funkciji je generalnog sekretara.