Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova

Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova su predstavnici i zastupnici stranih i domaćih proizvođača putničkih motornih vozila, rezervnih delova i opreme. Asocijacija je osnovana još 1996.godine kako bi zastupala interese članova koji se odnose na praćenje i kontinuiran rad na unapređenju uslova za poslovanje na domaćem tržištu.

VESTI

Sajam autobila i motocikala posle dve godine ponovo na Beogradskom sajmu

„DDOR Eco Bg Car Show 07 za novu eru“

Članice Asocijacije

O nama

PREDSEDNIK

Milan Belin – predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova

GENERALNI SEKRETAR

Aleksandra Graovac – generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova

BORD DIREKTORA

Bord direktora Srpske asocijacije uvoznika i delova čine…

Ciljevi

case

Unapređenje uslova na tržištu

Kontinuiran rad na unapređenju uslova na tržištu na kojem posluju svi članovi. Pružanje besplatnih saveta članovima, prikupljanje, obrada i dostavljanje statistike kao i tržišnih informacija od interesa za članove.

People

Zaštita x 3

Zaštita prava i interesa članova, zaštita intelektualne svojine i zaštita životne sredine kroz praćenje zakonskog okvira i aktivnog učešća u dijalogu sa relevantnim institucijama, briga o stručnom nivou vršenja delatnosti koja se odnose na putnička motorna vozila i delove, edukacija o ekološkim uslovima poslovanja, aktivno učešće u smanjenju štetnog uticaja vozila na životnu sredinu.

Shapes

Odnosi s javnošću

Nastup pred državnim i drugim institucijama u ime članova i njihovih interesa, nastup u medijima i drugim relevantnim javnostima, pokretanje društvenog dijaloga o pitanjima koja su ključna za poslovanje i uticaj na društvenu zajednicu.

Hand

Razmena

Podsticanje razmene mišljenja i iskustava među članovima Asocijacije, državnim organima i institucijama, kao i drugim srodnim udruženjima i komorama u zemlji i van nje. Prikupljanje i protok stručnih i poslovnih informacija među članovima u skladu sa njihovim zajedničkim interesima.

Vesti i saopštenja

Kako unaprediti bezbednost u saobraćaju

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova na 17. Međunarodnoj konferenciji “Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici” Vrnjačka Banja, 15.04. – Na upravo održanoj Međunarodnoj konferenciji “Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici” koja se održava u Vrnjačkoj Banji i jedna je od najznačajnijih...

Zajedno smo jači

ŽELITE DA POSTANETE ČLAN ASOCIJACIJE?